[ חזרה ]

brainstorming
ר.ס.ס. פוסטים אחרונים ספר לחבר הוסף לפייסבוק הוסף ציוץ בטויטר

סדנאות העשרה בסבסוד משרד הקליטה (רוסית)

להלן רשימת הסדנאות אוקטובר - נובמבר 2015:

 מספר נושא  פרוט  תאריך  מרצה 
 1

להיות יזם, מרעיון למציאות 

עסקים קטנים בישראל.

בחירת תחום לפעילות עסקית המתבסס על יתרון יחסי.

יזמות מהי ? תכונות אופי שמאפיינות יזמים. עצמאי מול שכיר.

רישיונות הנדרשים לפתיחת עסק.

מבוא ליזמות - פרופיל היזם, מחלום לרעיון עסקי: יצירת קונספט עסקי מבוסס מודל SWOT.

מסלולי כניסה שונים לפעילות עסקית: שילוב עבודה כשכיר ויזמות, עבודה מהבית והשתלבות בעסק המשפחתי, רכישה/הצטרפות לעסק קים, רכישת זקיינות, הקמת עסק חדש. 

 12.10.15  צבי טורף
צעדים ראשונים בעולם המס 

רשויות המס בישראל - מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי - הסבר כללי.

חוק מס ערך מוסף - סוגי עוסקים, ענפים מיוחדים, מסמכים, פתיחת תיק וכו'.

פקודת מס הכנסה - סוגי נישומים, מקורות הכנסה, ניהול ספרים וכו'.

חוק ביטוח לאומי - סוגי מבוטחים, סוגי תשלומים וכו'.

העסק ואני - צעדים ראשונים של העסק מהיבט המיסוי.

 19.10.15 בוריס טורף 
 3 ניהול פיננסי 

מושגים כלליים בסיסיים -

הכנסה, עלות, רווח.

נקודת איזון חשבונאי.

דוחות כספיים של העסק.

תמחיר והמחרה. 

 26.10.15  צבי טורף
 ניהול פיננסי - תזרים מזומנים - בין התכנון לביצוע

מהו תזרים מזומנים ? - ההבדל בין דו"ח רווח והפסד ותזרים מזומנים. 

תנאי תשלום. אשראי עסקי. בניית תזרים מזומנים יומי וחודשי.

ניהול כספים בעסק קטן.

שימוש בתוכנות מחשב לניהול כספי.

9.11.15  צבי טורף 
 5  ניהול פיננסי - פעילות בנקאית של העסק

עבודה מול הבנקים.

יתרונות חשבון עסקי.

חשבון מוגבל, חשבון מעוקל.

מו"מ מול הבנקים.

מקורות מימון נוספים לעסק קטן.

 16.11.15  צבי טורף
 6  ניהול פיננסי - לחשב את העסק 

חשיבות הקמת תכנית קדם עסקית ובניית תכנית עסק.

ניהול של התפתחות עסק קטן.

תכנון השקעות בהקמת עסק או הרחבת פעילותו. 

23.11.15  צבי טורף


 מספר נושא  פרוט  תאריך  מרצה 
 1

финансовым вопросам

управления бизнесом

-

 12.10.15  Цви ТОРФ
צ

финансовым вопросам

управления бизнесом

Основные экономические понятия - доход, себестоимость, прибыль.

Анализ отчетов малого бизнеса. Расчет точки равновесия. Ценообразование в малом бизнесе. 

 19.10.15 Борис ТОРФ 
 3

финансовым вопросам

управления бизнесом


Система налогообложения в Израиле. Общие понятия об Управлении подоходного налога,

Управлении налога на добавочную стоимость, Управления по национальному страхованию. Выбор подходящего вида бизнеса.

Формальные процедуры открытия бизнеса. Система налогообложения в Израиле.

Ведение бухгалтерии малого бизнеса. Контроль и отчетность, работа с налоговыми органами.

 26.10.15 Цви ТОРФ
 

финансовым вопросам

управления бизнесом

Движение денежных средств в бизнесе, отличие финансового отчета  от движения денежных средств.

Система платежей и предоставление кредита клиентам. Планирование движения денежных средств. Управление финансами малого бизнеса.

9.11.15  Цви ТОРФ 
 5

финансовым вопросам

управления бизнесом


Работа малого бизнеса с банками. Прочие источники финансирования для малого бизнеса.

 16.11.15  Цви ТОРФ
 6

финансовым вопросам

управления бизнесом 

Бизнес-план и его значимость для успеха частного дела.

Составные части бизнес-плана. Управление ростом нового бизнеса,

планирование инвестиций в создание нового или расширение действующего бизнеса. 

23.11.15  Цви ТОРФ

[ חזרה ]
 
  • ר.ס.ס. פוסטים אחרונים
  • הדפס עמוד זה
  • ספר לחבר
  • הוסף לפייסבוק
  • הוסף לגוגל סימניות
 


 
* שם:
* אימייל:
Captcha